Повернення до галузевої системи управління (1964 – 1969)

У 1964 р. до влади в СРСР прийшло нове партійно державне керівництво, очолюване Л.Брежнєвим. Воно розпочало діяльність з економічної реформи " Косигінські реформи" Косигінські реформа полягала у введені прогресивних елементів ринкових відносин (госпрозрахунку) в планову економіку СРСР. Передбачалося ліквідувати раднаргоспи і відновити галузеву систему управління. кої компенсації. Натомість за нове обладнання, яке надходило після війни, доводилось платити з власного бюджету.
image